Search form

InterForce-sekretariatet

Den daglige ledelse og administration af InterForce varetages
af InterForce-skretariatet under ledelse af pensioneret generalmajor
Jan Norgaard.

Sekretariatet er placeret ved Værnsfælles Forsvarskommando på Holmen.

Bemandingen består af:

Chef
Jan Norgaard
Tlf. 72 81 17 41

Kaptajnløjtnant-R, journalist 
Thorbjørn Hein
Tlf. 41 90 22 00

Kontaktoplysninger:

Værnsfælles Forsvarskommando
Interforce Sekretariatet
Danneskiold-Samsøes Allé 1
1434 København K

E-mail: interforce@interforce.dk

 

HVEM STØTTER INTERFORCE I DIT OMRÅDE